Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019, hôm nay ngày 11/9/2018 Trường Mầm non Định Biên tổ chức họp phụ huynh đầu năm để thống nhất việc chăm giáo dục trẻ cũng như các quy định, nội quy của nhà trường trong năm học 2018-2019

Một số hình ảnh