Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, hôm nay này 7/3/2018 Ban kiểm tra nội bộ Trường Mầm non Định Biên kiểm tra toàn diện 2 đ/c

1. Đ/c NGuyễn Thùy Linh

2..Đ/c Ma Thị Thêm

Sau đay là một số hình ảnh: